Quy trình Lập Phiếu Kiểm Hàng !!!

Ngày:02/01/2019 lúc 18:39PM

1. Đổi hàng/Đổi Size cho khách

- Ghi rõ đơn hàng liên quan trong mục GHI CHÚ.

VD: SENDO/SENMALL/SHOPEE CHUẨN MUA/SHOPEE PG/SHOPEE B/TIKI/LAZADA - Mã ĐƠN HÀNG

2. Hàng bảo hành gửi cái mới cho khách

- Ghi rõ đơn hàng liên quan trong mục GHI CHÚ.

VD: SENDO/SENMALL/SHOPEE CHUẨN MUA/SHOPEE PG/SHOPEE B/TIKI/LAZADA - Mã ĐƠN HÀNG

3. Sai số lượng, cân bằng số lượng

- Ghi rõ lý do, đóng sai hàng/chưa biết lý do

4. Hư/Lỗi

- Ghi rõ lỗi phát sinh VD bể/rớt kim/hết pin...

5. Mất hàng

- Ghi rõ đơn hàng liên quan trong mục GHI CHÚ.

VD: SENDO/SENMALL/SHOPEE CHUẨN MUA/SHOPEE PG/SHOPEE B/TIKI/LAZADA - Mã ĐƠN HÀNG


Phan Thanh Hương
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục